Využijte možnosti vyjet do zahraničí a získejte nové pracovní zkušenosti.

Pokud jste mladý praktik před atestací nebo do 5 let po atestaci, zahraniční stáže a akce vám nabízí skvělou příležitost rozšířit své lékařské vědomosti, setkat se s podobně smýšlejícími lidmi a cestovat po světě.

Na stáži za hranicemi na vás čeká:

Rozšíření perspektivy

Díky účasti na stáži poznáte alternativní možnosti přístupu k oboru VPL. Budete se moci rozvíjet v rámci vašeho profesního i osobního života.

Prohloubení znalostí

Přímý kontakt s pacienty a místním lékařem vám zaručí získání nových zkušeností a prohloubení vašich dosavadních znalostí a dovedností.

Vhled do zahraničního zdravotnického systému

Zdravotnický systém se v jednotlivých zemích výrazně liší. Na stáži poznáte, jaké rozdíly to jsou a co by mohlo být inspirativní pro vaši budoucí praxi.

Nové vztahy

Během stáže získáte spojení s místní komunitou lékařů. Navážete také nové osobní i pracovní vztahy, které vám mohou pomoci během vaší lékařské kariéry.

Jaké jsou možnosti výjezdu do zahraničí?

Mezinárodní konference a stáže

V různých zemích se každoročně konají mezinárodní konference pro praktické lékaře. Před samotnou konferencí se můžete zúčastnit dvoudenní stáže v ordinacích praktických lékařů dané země.

Hippokrates výměna

Hippokrates výměna vám umožní strávit přibližně dva týdny v ordinaci praktického lékaře v Evropě.

FM 360

Program FM 360 výměna nabízí účastníkům příležitost strávit měsíc v ordinaci praktického lékaře v zemích po celém světě.

Výměnné stáže nejsou jediným způsobem, jak se podívat do zahraničí.

Praktičtí lékaři se každý rok setkávají na mezinárodních konferencích pořádaných po celém světě. Zde naleznete přehled některých z nich.

EYFDM Forum je zaměřeno na mladé praktiky a nabízí příležitost poznat nové lidi a získat dovednosti a znalosti.

Wonca Europe konference sdružuje evropské praktické lékaře k diskuzím o aktuálních trendech v primární péči a zahrnuje i prekonferenci přímo pro mladé praktiky.

Celosvětová konference Wonca je fórem, kde se setkávají praktičtí lékaři z celého světa k výměně odborných znalostí a zkušeností v oblasti praktického lékařství, přičemž se zaměřuje na inovace a nejlepší postupy ve zdravotní péči. Předchází jí prekonference pro mladé praktiky s workshopy a semináři.

Termíny akcí a konferencí

Wonca Europe prekonferenci, EYFDM Forum a zahraniční stáže zaštuťuje organizace evropských mladých praktických lékařů. Více informací o jejich aktivitách si můžete přečíst zde.

Na stáži zaujímáte roli aktivního pozorovatele

V průběhu stáže v ordinaci s hostujícím lékařem zaujímáte pozici pozorovatele. Svými nápady a zkušenostmi můžete přispět do procesu diagnózy pacienta. Vyšetření a stanovení diagnózy ale provádí pouze lékař dané ordinace. Interakcí s místním lékařem a jeho pacienty získáte nové zkušenosti přímo z praxe, rozšíříte si obzory v možnostech diagnostiky či přístupu k pacientům a poznáte zdravotnický systém dané země.

Chtěli byste se zúčastnit některé ze stáží? Máte doplňující otázky?

Kontaktujte Mariku Svatošovou, která vám ochotně zodpoví vaše dotazy ohledně zahraničních aktivit a provede vás procesem vyřizování stáže.

MUDr. Marika Svatošová

Koordinátorka zahraničních aktivit pro ČR

hippokrates.czech@gmail.com

Proces vyřízení stáže

Rozhodnu se, do jaké země chci vycestovat.

Kontaktuji koordinátorku zahraničních aktivit. Ta zjistí, zda daná země organizuje stáž, a pomůže mi s celým procesem zařizování stáže.

Vypracuji svůj životopis a motivační dopis, který národní koordinátor pošle hostujícímu lékaři z vybrané země. TIP: Pokud se rozhodnete využít umělou inteligenci, nezapomeňte dopis dostatečně upravit pro váš kontext.

S lékařem, který stáž poskytuje, sestavím studijní plán, aby se stáž ubírala směrem, který je pro mě nejužitečnější.

Můžu si zažádat o finanční podporu na stáž od Mladých praktiků nebo od SVL.

Zajistím si ubytování, dopravu a vše potřebné k odjezdu na stáž.

Absolvuji stáž.

Často kladené dotazy

Jak je to s financováním stáže a s ubytováním?

V rámci stáže si hradíte náklady na ubytování, dopravu a jídlo. Za stáž jako takovou neplatíte žádný poplatek. Na financování nákladů spojených se stáží můžete získat příspěvek od Mladých praktiků či SVL. Více informací vám poskytne národní koordinátor zahraničních aktivit.

Jak zjistím, v jakých zemích probíhají stáže?

Výběr stáží se řídí vaší osobní preferencí. Je na vás, kam byste chtěli vycestovat.

Musím hovořit jazykem dané země?

Základním požadavkem pro účast na stáži je znalost angličtiny, či jazyka dané země. Pokud mluvíte jazykem dané země, přinese vám to jako bezprostřednímu pozorovateli situace v ordinaci značnou výhodu. Znalost místního jazyka ovšem není podmínkou. Je zvykem, že hostující lékař s vámi po konci pacientovy návštěvy celou situaci projde a případně vše přeloží.

Přemýšlím nad účastí na stáži. Kdy mám proces vyřizování začít řešit?

Celý proces vyřízení stáže trvá několik měsíců, kontaktujte proto národního koordinátora zahraničních aktivit s dostatečným předstihem (nejlépe 5 měsíců před termínem, kdy byste do zahraničí chtěli vyjet).

Jak má vypadat životopis a motivační dopis?

Příklady životopisů naleznete v sekci níže. Životopis by měl obsahovat vaše kontaktní informace, vzdělání, profesní zkušenosti, certifikáty a kurzy, jazykové dovednosti a další informace, které uznáte za vhodné. Motivační dopis může zahrnovat vaše představení, jaká je vaše profesní motivace, jaké jsou vaše zkušenosti, proč se chcete akce/stáže zúčastnit, v čem vidíte potenciální přínos pro váš profesní rozvoj atd.

Užitečné odkazy:

Příběhy ze stáží

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací