Příprava na atestaci v praktickém lékařství probíhá pod vedením vámi zvoleného školitele

Do oboru VPL můžete nastoupit přímo po škole nebo přejít z jiného oboru

Průchod atestační přípravou může mít různou podobu i délku. Vždy vás ale provází vámi zvolený školitel - praktický lékař (PL), v jehož ordinaci budete získávat potřebné zkušenosti. Celá příprava se skládá ze dvou hlavních částí:

  1. Kmenová částTrvá vždy 30 měsíců – Tzv. kmeny jsou součástí každého specializačního vzdělávání. Ke splnění kmenové části je nutné si zvolit preferovaný kmen. V oboru VPL aktuálně existují 2 možnosti: Interní kmen a kmen VPL. Každý z nich má specifické složení stáží a kurzů, při výběru záleží na tom jestli chcete strávit více času u PL nebo na interně v nemocnici. Pro budoucí praxi VPL doporučujeme spíše variantu kmene VPL. Tato část přípravy je zakončena kmenovou zkouškou.
  2. Vlastní specializovaný výcvik (VSV): Délka se odvíjí od vybraného kmene. – po kmeni VPL trvá 6 měsíců, po interním kmeni 12 měsíců, u rekvalifikantů je délka individuální – Kromě samotné praxe v ordinaci PL je součástí VSV také několik vzdělávacích stáží. Abyste je mohli začít absolvovat, je nutné mít splněny všechny stáže a kurzy kmenové části. Nemusíte ale mít hotovou zkoušku po kmeni. Tu můžete klidně splnit až těsně před samotnou atestační zkouškou v závěru výcviku.

Praktická poznámka: Ne vždy je nutné absolvovat jak kmenovou část tak VSV.
V případě, že:

  • přecházíte ze studia Interního lékařství a máte splněnou kmenovou zkoušku,
  • nebo se rekvalifikujete z jiného oboru,

absolvujete pouze část Vlastního specializovaného výcviku. Jeho konkrétní podoba je pak na míru vaší situaci.

TIP: Podrobné informace včetně termínů přihlášek najdete přímo na stránkách IPVZ.

Nejběžnější cesty jak se stát praktickým lékařem

Zjistěte více podrobností o atestační přípravě

Z jakých stáží a kurzů se kmenová část a VSV skládají?

Prohlédnout si složení stáží a kurzů

Jak probíhá volba školitele a co je dobré vědět o akreditovaných pracovištích?

Zjistit více o školitelích

Kolik celá atestace stojí, jak ji můžete financovat a co jsou to rezidenční místa?

Zjistit více o financování

Zdá se vám to celé příliš složité? Staňte se členem Mladých praktiků a my vás atestací provedeme krok po kroku.

Získat členství

Další výhody členství

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací