Akce které pořádáme nebo silně doporučujeme

Welcome party 2023

Welcome party 2023

Přijďte na welcome party Mladých praktiků, která se uskuteční 13. října 2023 ve Vinohradském pivovaru. Zveme všechny členy spolku, mediky uvažující o oboru VPL, lékaře v předatestační přípravě nebo přátele a příznivce spolku.

7. Praktická konference pro praktické lékaře

7. Praktická konference pro praktické lékaře

Zveme vás na každoroční konferenci plnou interaktivních workshopů od mladých odborníků na aktuální témata. Žádná sponzorovaná sdělení, jen informace užitečné pro praxi.

Valná hromada Mladých praktiků

Valná hromada Mladých praktiků

Pozvánka na volební valnou hromadu

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací