Na pokrytí nákladů spojených s atestací můžete využít dotaci od MZČR

Během praxe u svého školitele budete řešit své vlastní finanční zajištěni a také musíte počítat s náklady na dílčí části předatestační přípravy (placené kurzy a stáže, příspěvek pro školitele atd.).

Naštěstí můžete využít podpory ministerstva zdravotnictví, které od roku 2009 na atestaci přispívá formou dotace neboli tzv. rezidenčního místa (RM).

Jak získat dotaci neboli tzv. rezidenční místo

Rezidenční místo (RM) je školící místo na akreditovaném pracovišti spolufinancované se státního rozpočtu. MZČR takto poskytuje finanční podporu mladým lékařům připravujících se na atestaci.

Kdo může získat RM?
Na RM vypisuje MZČR každoročně výběrové řízení. O RM však nesoutěží zájemci z řad mladých lékařů, ale akreditovaná zdravotnická zařízení (AZ) – tzn. praktičtí lékaři, nebo jiná zdravotnická zařízení, kterým MZČR udělilo školící akreditaci.

Získání rezidenčního místa v 5 krocích

MZČR vyhlásí výběrové řízení na udělení dotace RM akreditovaným pracovištím (AZ)

1
 • Školitel daného pracoviště musí o rezidenční místo zažádat nejpozději do 15.3.

TIP: Pokud víte o praktickém lékaři, u kterého byste se rádi školili, můžete ho kontaktovat předem. Nejdříve se zeptejte, jestli má jeho pracoviště ke školení akteditaci a pokud ano, zjistěte jestli má daný lékař v plánu žádat o RM. Je to dobrý způsob jak si s předstihem domluvit vámi preferovaného školitele a zároveň zvýšit šanci na získání dotace na vaše studium.

Vybraná AZ získají dotaci

2
 • Vyhlášení vybraných AZ je zpravidla 30. 6. na webu MZČR.

Do 14 dnů musí vybrané AZ vyhlásit výběrové řízení pro rezidenty

3
 • AZ musí výběrové řízení veřejně vyhlásit.
 • AZ si určí kritéria pro výběr uchazečů.
 • Toto 1. kolo výběrového řízení probíhá do poloviny září.

POZNÁMKA: V případě neobsazení RM v prvním kole, na daném pracovišti proběhne do konce prosince daného roku druhé kolo. Při neobsazení ani ve druhém kole RM propadá a může být uděleno kamkoliv do ČR.

Zájemci se můžou ucházet o místo

4
 • O místo se mohou ucházet čerství absolventi i lékaři v jakékoliv části spec. přípravy v kterémkoliv oboru.
 • Výběrové řízení probíhá formou přímacího pohovoru. Jak se na něj dobře připravit se můžete dozvědět v Portálu mladého praktika.

TIP: Je-li mladý lékař v kontaktu se zdravotnickým zařízením s předstihem, dá se předpokládat jeho vyšší úspěšnost ve výběrovém řízení!

Přijatý rezident a jeho školitel vyřídí formální závazky

5
 • Dohodnou se na férovém mzdovém výměru pro školence.
 • Podepíší společnou pracovní smlouvu.
 • Sestaví vzdělávací plán podle metodiky RM (toto je oficiálně odpovědností školitele, ale je na místě o tom vést vzájemnou diskusi).

Jaká je výše příspěvku a na co ho lze využít?

Praktický příklad rezidentky Kláry

Řekněme, že mladá lékařka Klára má k dispozici
RM ve výši 50 000Kč/měsíc.


Její příspěvek se využije podle jasných pravidel:

 • Mzdové náklady na rezidenta (včetně odvodů) tvoří min 80 % (v tomto případě 40 000Kč) Současně platí, že musí být dodržena zákonem stanovená minimální mzda (ta je ovšem vyšší než 80% minimum definované pravidly pro rezidenční místa!).
 • Školiteli náleží částka max. 10 % (V tomto případě 8 000Kč).
 • Zbytek jde na náklady spojené s předatestační přípravou - především zajištění stáží a kurzů. (Průměrná cena stáže je v Praze 5000 Kč).
 • Malá částka také může být vykázána jako nákup potřebného vybavení pro rezidenta (pracovního oděvu atd.).

Klářin školitel dodržel zákon a přidělil jí na mzdové náklady 80% minimum - tedy 40 000Kč.

Výpočet její mzdy pak vypadá takto:

1. Celková výše dotace 50 000,-
2. Školitel přiznal vyšší částku než minimálních 80 % 40 000,-
3. Odvody zaměstnavatele (zdravotní + sociální) -12 627,-
= hrubá mzda 27 373,-
4. Odvody zaměstnance (zdravotní + sociální) -3 176,-
5. Záloha na daň -1 535,-
6. Čistá mzda 22 657,-

Klářina čistá mzda z RM bez daňových bonusů činí: 22 657 Kč.

Pokud by Klára nebyla se svým školitelem spokojená (například, že neplní zodpovědně svoji roli), může vypovědět smlouvu a najít si jiného. RM se v tu chvíli převádí na nového školitele.

Bez rezidenčního místa to jde taky

Pokud se vám nedostane možnosti využít RM, pořád existují cesty jak předatestační přípravu absolvovat s alespoň částečnou finanční úlevou. Někteří školitelé jsou otevření například tomu, že školenci nabídnou standardní pracovní poměr a vyplácí jim mzdu, na které se domluví. Jindy také školitel uhradí potřebné stáže a kurzy, přesto, že to bez RM není jeho povinnost.

Finančně nejnáročnější cesta je ta, že si školenec vše hradí sám a v ordinaci svého školitele pracuje bez odměny. V takovém případě je vhodné seznámit se s náklady na jednotlivé části vzdělávání. Například v Praze vyjde cena stáží a kurzů cca na 5000 Kč měsíčně. Více detailů naleznete na stránkách IPVZ.

Zjistěte více podrobností o atestační přípravě

Z jakých stáží a kurzů se kmenová část a VSV skládají?

Prohlédnout si složení stáží a kurzů

Jak probíhá volba školitele a co je dobré vědět o akreditovaných pracovištích?

Zjistit více o školitelích

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací