Složení stáží a kurzů pro obor VPL

Povinné praxe oboru VPL Kmen VPL Interní kmen
U pracoviště je nutná akreditace
Kmenová část Počet měsíců
Vnitřní lékařství 7 17
Neurologie 1 1
Chirurgie 2 2
Ortopedie + RHB + urologie 2 X
Gynekologie a porodnictví 1 1
Pediatrie 1 1
Anesteziologie a intenzivní medicína 1,5 1,5
ZZS 0,5 0,5
Ordinace VPL 11 3
Psychiatrie 1 1
Oční + kožní + ORL 2 2
Kmenová část celkem 30 30
Kmenové kurzy (platnost) Počet dní
Lékařská první pomoc (5 let) 3 3
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace (5 let) 2 2
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (10 let) 1 1
Radiační ochrana (10 let) 1 1
Novinky ze všeobecného praktického lékařství (5 let) 1 (1x ročně) 1 (1x ročně)
Vlastní specializovaný výcvik (VSV) Počet měsíců
Ordinace VPL 5 9
Ordinace PLDD 1 1
Ortopedie + RHB + urologie X 2
VSV celkem 6 12
Kurzy v rámci VSV Počet dní
Novinky ze všeobecného praktického lékařství 1 (1x ročně) 1 (1x ročně)
Paliativní péče 2 2
Hygiena a epidemiologie 3 3
Povinné praxe pro rekvalifikanty (absolvují pouze VSV) Po atestaci z:
U pracoviště je nutná akreditace Chirurgie Vnitřního lékařství Anesteziologie a intenzivní medicíny, urgentní medicíny
Počet měsíců
Ordinace VPL 7 6 9
Psychiatrie 1 1 1
Oční + kožní + ORL 2 2 2
Gynekologie a porodnictví 1 1 1
Pediatrie / PLDD (PLDD nemůsí mít akreditaci) 1 1 1
Vnitřní lékařství 4 X X
Ortopedie + RHB + urologie X 1 X
VSV celkem 16 12 14

Více detailů o průběhu přípravy