Pravidla příspěvků na cestu Mladých praktiků

Za Mladé praktiky přispíváme na cestu našim členům při výjezdech na zahraniční konference a stáže.

Výše příspěvku záleží na konferenci:

Pokud bude více než 5 žadatelů na jednu akci, výše příspěvku se může lišit dle rozhodnutí Rady MP.

Při aktivní účasti jsme ochotni přispět více, výše příspěvku bude individuální dle rozhodnutí Rady MP.

Rada MP si vyhrazuje právo na změnu výše příspěvků dle počtu přihlášených a aktuální finanční situace MP.

Pokud byste rádi využili možnost příspěvku na cestu, informujte o tom prosím koordinátorku zahraničních aktivit Mariku Svatošovou (hippokrates.czech@gmail.com), a to nejpozdějí měsíc před plánovaným výjezdem do zahraniční. O příspěvek na konferenci se žádá zpětně s doložením zaplacených výdajů a vyplněnou žádostí o příspěvek na cestu.

Podmínkou získání příspěvku je napsání článku o výjezdu o délce min. jedné A4 textu, přiložené fotky výhodou. Článek pak bude zveřejněný na našich webových stránkách www.mladipraktici.cz. Po osobní domluvě je možností také video příspěvek.

Formulář pro zúčtování cesty

Další možnost je zažádání o příspěvek na cestu i SVL, kde se žádá s dostatečným předstihem, aby vaši žádost mohli prodiskutovat na výboru. Podmínkou je poté napsat článek o výjezdudo Practicusu. Žádost spolu s motivačním dopisem odesílejte minimálně měsíc dopředu na sekretariát SVL na adresu: svl@cls.cz. SVL je informováno ohledně našich pravidel proplácení, nežádejte tedy o proplacení stejné položky dvakrát.

Žádost o příspěvek od SVL

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací